RETKCOIN 380

RETKCOIN 380

מכונה מקצועית לספירה מיון אקטיבי ואיתור מטבעות מזוייפים עיצוב ופיתוח מיוחד עבור השוק הישראלי

RETK PRC 420

RETK PRC 420

מערכת מקצועית לספירה מיון אקטיבי ואיתור מטבעות מזוייפים המהירה בעולם מבית PROCOIN גרמניה מפיץ מורשה ובלעדי לדגם זה.

RETK PRC 330A

RETK PRC 330A

מכונה מקצועית לספירה מיון אקטיבי ואיתור מטבעות מזוייפים מבית PROCOIN גרמנייה .

RETK 210

RETK 210

מכונה מקצועית לספירה ואיתור מטבעות מזוייפים המכונה מאושרת ע"י בנק ישראל לאיתור מטבעות מזויפים

RETK 220

RETK 220

מכונה מקצועית לספירה מיון ואיתור מטבעות מזוייפים. בעלת אישור בנק ישראל

RETKCOIN RETK 3300

RETKCOIN RETK 3300

מכונה מסיבית ומקצועית לספירת מטבעות כולל מיון בסיסי

RETK 350

RETK 350

מכונה לספירה ומיון מטבעות מתאימה לכל סוגי העסקים

RETKCOIN YD 100

RETKCOIN YD 100

מכונה מסיבית ומקצועית לספירת מטבעות.

RETKCOIN 110

RETKCOIN 110

מכונה מסיבית ומקצועית לספירת מטבעות מתאימה לכל סוגי העסקים.

RETKCOIN 100

RETKCOIN 100

מכונה לספירת מטבעות קומפקטית מתאימה לכל סוגי העסקים אמינה וחזקה ביותר בקטגורית המכונות הקטנות